Монетосеченето на Дионисополис II III в. сл. Хр.

 

Съдържание

 

Увод........................................................................................................................................ ...7

I. Исторически бележки за Дионисополис.......................................................................... 9

I.1. Сведения на антични автори за Дионисополис............................................................. 9

I. 2. Епиграфски паметници и археологически свидетелства за Дионисополис през къснокласическата и елинистическата епоха и кратък преглед на важните исторически събития, засегнали региона на днешна Добруджа................................................................................................................................. 12

I.3. Епиграфски паметници и археологически свидетелства за Дионисополис през римската епоха       27

II. Провинциално монетосечене......................................................................................... 34  

II. 1. Преглед на проучванията............................................................................................. 34

II. 2. Реверсни типове............................................................................................................ 37

II.2.1 Гръко-римски божества, персонификации и герои.................................................. 39

II.2.1.1. Зевс............................................................................................................................. 39

II.2.1.2. Хера............................................................................................................................ 40

II.2.1.3. Деметра...................................................................................................................... 41

II.2.1.4. Хермес........................................................................................................................ 45

II.2.1.5. Атина......................................................................................................................... 46

II.2.1.6. Дионис....................................................................................................................... 48

II.2.1.7. Асклепий................................................................................................................... 50

II.2.1.8. Хигия......................................................................................................................... 51

II.2.1.9. Херакъл...................................................................................................................... 52

II.2.1.10. Немезида.................................................................................................................. 54

II.2.1.11. Тюхе......................................................................................................................... 56

II.2.1.12. Хармония................................................................................................................. 57

II.2.2. Източни божества........................................................................................................ 58

II.2.2.1. Глюкон....................................................................................................................... 58

II.2.2.2. Сарапис...................................................................................................................... 59

II.2.3. Местни типове............................................................................................................. 60

II.2.3.1. Велик бог................................................................................................................... 60

II.2.3.2. Храм........................................................................................................................... 62

II.2.3.3. Демотикон в лавров венец...................................................................................... 65

II. 3. Монетни надписи.......................................................................................................... 66

II. 4. Монетно тегло и номинали.......................................................................................... 69

II. 5. Хронология и анализ на емисиите.............................................................................. 84

II. 6. Провинциалното монетосечене на Дионисополис, Одесос, Месамбрия и Аполония сравнителен анализ..................................................................................................................................... 129

II. 7. Контрамаркирани бронзови монети в Дионисополис през римския императорски период  146

 

II. 8. Циркулация и разпространение на дионисополските провинциални монети

.................................................................................................................................................153

Заключение........................................................................................................................... 170

Използвана литература...................................................................................................... 188

Списък на съкращенията.................................................................................................. 209

 

SUMMARY  .212

 

Каталог................................................................................................................................. 243

 

1. Каталог на провинциалните монети на Дионисополис............................................... 245

 

 

НАЧАЛО