БНФФ е учредена изключително и само от професионалисти, доказали своите възможности нееднократно на състезателния подиум. Хора, които обичат спорта, създават традиции, работят за популяризацията и развитието му, подготвят и спонсорират бъдещи състезатели. Хора, които най-добре познават спецификата му и тази на състезателната подготовка с всички усилия, нерви, лишения, упоритост, грешки, удовлетвореност, разочарования, триумфи характерни за магията, наречена фитнес.

 

Тази особеност е една от основните причини, наложили създаването на БНФФ. Спортът се пренасити с деятели, които не знаят колко тежи олимпийският лост, но имат претенции да налагат правила И нещата неминуемо тръгват надолу. А най-страшното е, че състезателите губят мотивация за участие.

 

Защо създадохме Българска национална фитнес федерация?

 

За да се направи нещо за спорта, за който ни боли и с който е свързан целият ни живот.

 

 Защото беше крайно време да се вземат спешни мерки.

 

Защото фитнесът е естетика, философия, самоуважение. Той е нещо, което дължим на самочувствието си, функционалността и здравето си.

 

Защото няма популярността, която заслужава.

 

Защото състезателният аспект се нуждае от по-добро и компетентно обгрижване.

 

Защото сме най-добрите и знаем как.

 

Защото сме се доказали!

 

 

За председател на БНФФ е избран з.м.с. Янислав Тачев -роден на 1.05. 1966 година

 

Световен шампион в категория до 90 кг за 1996, 1997, 2006 и 2007 година

 

Европейски шампион в категория до 90 кг за 1995 и 1996 година

 

Първият българин Балкански шампион категория до 90 кг, за 1994 година

 

 
   
 

СЕДАЛИЩЕТО НА  БНФФ Е: ГР. СОФИЯ 1700, СТУДЕНТСКИ ГРАД, БЛ. 5, ЕТ. 1 (ПРИЗЕМЕН)

БНФФ ИМА ПРАВО ДА ПРОВЕЖДА ЕЖЕГОДНО РЕПУБЛИКАНСКИ, БАЛКАНСКИ, ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПЪРВЕНСТВА ЗА АМАТЬОРИ И СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ С ГОЛЕМИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ.

 

Цели на БНФФ:

 

Развитието и утвърждаването на физическата култура, духовните ценности и гражданското общество посредством практикуване на фитнес; подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация посредством практикуване на фитнес; подбуждане, подпомагане и насърчаване на спорта фитнес в обществото.

 

Защита и развитие на моралните и етични основи на фитнеса; защита на фитнеса и практикуващите го спортисти от експлоатация за политически, комерсиални и финансови интереси и от вредни и унизителни действия; насърчаване и подкрепа на спортни организации и лица, които са демонстрирали солидни етични принципи в своята работа със спорта фитнес; популяризиране на спортния идеал на фитнеса, насърчаване на взаимното уважение между състезателите и между тях и зрителите и по-широко активно участие в спорта; борба срещу проявите на насилие по време на спортни състезания по фитнес, употреба на допинг и всички форми на социална дискриминация; изграждане на специфична структура от спортни клубове и организации, което да гарантира развитието на фитнеса в обществото, измерено чрез система от показатели за спортно развитие: брой участници, състезатели, специалисти, треньори, съдии, администратори, изградени спортни клубове, спортни постижения, развита мрежа от спортни услуги за гражданите, обхват на различни възрастови групи и други; активна дейност за откриване и подпомагане на спортни таланти и за развитието на детско-юношеския фитнес; спазване и популяризиране на хуманитарните принципи на спорта и спортната етика и борба срещу употребата на допинг и насилието в спорта.

 

За краткия период на своето съществуване БНФФ има три световни титли, една европейска титла, сребърен медал от световно първенство, сребърен и бронзов медал от европейско първенство:

 

 

Янислава Тачев световен шампион категория Мастърс над 40 години Мис и Мистър  Вселена, Италия, 2006

 

Милена Тевилова световна  шампионка  Фитнес Физика  Мис и Мистър  Вселена, Италия

 

Валентина Желева европейска шампионка, категория Фитнес, Испания, 2006  

 

Даниела Йорданова 2-ро място на световно първенство, категория Фитнес, Италия, 2006                                                 

 

Емилия Ангелова 2-ро място на Европейско първенство, категория Фитнес Физика, Испания, 2006

 

Веселина Ефремова - 3-то място на Европейско първенство, категория Фитнес, Испания, 2006              

 

 

 

 

НАЧАЛО