XI CВЕТОВНА КУПА ГРАНД ПРИ "ДИОНИСОПОЛИС" - 28.05.2011
  X CВЕТОВНА КУПА ГРАНД ПРИ "ДИОНИСОПОЛИС" - 09.10.2010
  IX CВЕТОВНА КУПА ГРАНД ПРИ "ДИОНИСОПОЛИС" - 10-11.10.2009
  VIII СВЕТОВНА КУПА ГРАНД ПРИ "ДИОНИСОПОЛИС" - 10-11.10.2008
  VII СВЕТОВНА КУПА ГРАНД ПРИ "ДИОНИСОПОЛИС" - 17.11.2007
 

VI СВЕТОВНА КУПА ГРАНД ПРИ "ДИОНИСОПОЛИС" - 29-30 .06. 2007
  СВЕТОВНА КУПА ГРАНД ПРИ "ДИОНИСОПОЛИС" - 13-14 .10. 2006
 

IV СВЕТОВНА КУПА ГРАНД ПРИ "ДИОНИСОПОЛИС" - 20.05.2006
                              НАЧАЛО